Vision for TKM
Gud har et brændende ønske om kontakt og fællesskab med ethvert menneske og han har valgt at bruge mennesker til at sprede det glædelige budskab. I al vores forskellighed og skrøbelighed bruger og udruster Gud os til tjeneste.
Find information om den 1-årige og 4-årige uddannelse ved at klikke her.

Klik på linket og se en præsentation af vores uddannelse.
"TKM-præsentation"


Vi har én missionsbefaling, men mange missionsudfordringer. Dagens missionsopgave kan ikke siges i ental, den er i flertal: Der er mange forskellige opgaver både i det fremmede og i det nære. Der er brug for folk, der tager af sted til fremmede lande for at give evangeliet videre, og der er brug for folk herhjemme til at fortælle evangeliet for både danskere og de fremmede.


Verden som den ser ud i dag, er forskellig fra, hvordan den så ud for få år siden. Globaliseringen finder sted med stor hastighed og har mange konsekvenser både for vores hjemlige verden og for den fjerne. En af konsekvenserne er, at det at være missionær eller præst ikke længere kun drejer sig om missionsopgaver i fjerne "eksotiske" lande. Det "eksotiske" befinder sig nemlig midt iblandt os som indvandrere og flygtninge - og som danskere med mange forskellige holdninger og kulturer. Derfor taler vi i dag om tværkulturel mission, der både er traditionel ydre mission og mission blandt mennesker i Danmark, som har en anden tro og kultur end den kristne.

Klik på linket til jobmission og læs om muligheder for at blive udsendt til missionsarbejde i udlandet.
Jobmission