07-08-14ELP

Ph.d.-forsvar
Flemming Kofod-Svendsen forsvarer sin ph.d.-afhandling "TEOLOGI og KONSEKVENS. Niels Ove Rasmussen Vigilius’ teologiske virke med særligt henblik på bibelsyn, kirkesyn, konfessionstroskab, karismatik og samarbejde på den kirkelige højrefløj i sidste halvdel af det 20 århundrede".

Alle er velkomne til at komme og overvære dette spændende forsvar som foregår 3. september 2014 kl. 13.15 i auditorium 7, Købmagergade 46, 1. sal, 1150 København K.
Selve afhandlingen kan hentes på Det Teologiske Fakultets hjemmeside - se under Læs mere.

LÆS MERE


14-08-14ELP

Største hold studerende!
30 nye studerende begyndte i går deres studier på FIUC-DK (Fjellhaug International University College, Danmark) på DBI! Det er en stor glæde at byde dem velkommen i vores nye lokaler og begynde at lære dem at kende. Vi er taknemlige og glade!

De 23 bachelorstuderende samt 7 studerende på Åben uddannelse udgør dermed tilsammen det største hold nogensinde.

Se billeder under Læs mere.

LÆS MERE


20-08-14ELP

INDFLYTTERFEST
Velkommen til indflytterfest i DBIs nye lokaler d. 5. september 2014 kl. 17.00! Adressen er Leifsgade 33, 6. sal, 2300 København S.

Takket være en imponerende indsats af de mange frivillige er vores nye lokaler blevet istandsat og indrettet, sådan at de nu fremtræder præsentable og indbydende.

Kom og vær med til at indvie lokalerne og til at fejre dagen.

Program:
17.00 Velkomst og præsentation af de nye lokaler
17.30 Festmiddag for alle
• Glimt fra flytte- og indretningsprocessen i ord og fotos.
• Tak til alle, der har hjulpet
• Hvad vil vi med DBIs nye lokaler?
• Sang, underholdning og meget mere

Pris: Gratis for alle frivillige hjælpere, 100 kr. for alle andre

Tilmelding: dk@dbi.edu - 33 13 55 00 senest d. 22. august (pga. festmiddagen)

NB: Om eftermiddagen kl. 13-14 er der sponsorløb til støtte af stipendier til FIUC-DK-studerende.01-09-14ELP

Kun 45 m2 tilbage!
Indsamlingen lukker 5. september
Skynd dig, hvis du vil nå at "købe" et par m2 ny DBI! Vi har nu "solgt" 940 ud af 985 kvadratmeter ny DBI for 1000 kr. pr. kvadratmeter.

Hjertelig tak til alle jer, der har "købt" en eller flere kvadratmeter ny DBI! Vi er i fuld gang med det nye semester og 30 nye studerende.

Hvis du overvejer at "købe" en eller flerer m2 ny DBI, så er det nu, for der er kun 45 m2 tilbage.

Pengene skal vi bruge til
- depositum (seks måneders husleje)
- maling
- skillevægge
- nyt køkken
- en foldevæg
- udstyr til fjernundervisning og online møder
- flyttekasser
- nye (brugte) reoler til biblioteket
- istandsættelse af det gamle DBI jf. lejekontrakten
- løbende omkostninger ved flytningen

Vil du "købe" en eller flere kvadratmeter ny DBI?

15-08-14ELP

Temadag om bibelsyn
Alle teologiske fag kommer før eller tiden til at dreje sig om spørgsmålet: Hvad er den overordnede kilde og norm for troen på Gud, på forståelsen af Bibelen og for anvendelsen af Bibelen på tro, lære og liv. Derfor har vi tradition for på DBI hvert år at arrangere en debateftermiddag, hvor vi belyser nogle af de emner, der har med bibelsyn at gøre.

Temadagen er 24. september kl. 13-16.

LÆS MERE


26-05-14ELP

Fyldt kirke - hvad gør vi?
Om 5-10 år vil en stor del af første generations præster og teologer fra Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet gå på pension. Det vil kunne mærkes i folkekirken og i de kristne organisationer. Samtidig tyder alt på, at en markant præstemangel sætter ind, sådan at der i perioden frem til 2030 vil komme til at mangle op imod 500 præster i folkekirken.

Som rektor for DBI har jeg helt konkret mærket, at ovennævnte udvikling begynder at slå igennem. I perioder får jeg indtil flere henvendelser pr. uge fra menighedsråd eller kirkelige organisationer og bestyrelser, hvor der efterlyses færdiguddannede kandidater.

Der er brug for en mobilisering af alle gode kræfter her og nu.
Bed om en ny generation!