21-11-14ELP

Vi har brug for 2.6 mio.
Vi har en stor økonomisk udfordring foran os i år. Vi har brug for 2.6 mio. kr. i resten af november og december.

Det glædelige er, at gaverne til flytteindsamlingen gik lige op med udgifterne til flytning og renovering. Det er vi meget taknemlige for!

Det vanskelige er, at gaverne til flytteindsamlingen betød, at vi fik færre gaver til den almindelige drift af DBI.

Vi har gennemgået budgettet og prognosen siger, at vi sammenlagt har besparelser på 526.000 kr. Men der er udgifter til løn og husleje, som vi ikke kan skære ned på, hvis vi fortsat skal kunne give kvalificeret undervisning.

Hjælp os med en særlig gave i år.

LÆS MERE


06-10-14DK

Januarkursus 2015
Kom til Januarkursus den 28.-30. januar 2015. Temaet er 'Rimelig eller urimelig kristendom' - om ufornuft og lidelse og om hvordan kristendommen formidles i dag. Se hele programmet ved at klikke på Læs mere.

LÆS MERE


21-10-14ELP

FYRAFTENSMØDE # 3
I sidste tredjedel af 1800-tallet rasede der en værdikamp i Danmark om kulturens grundlag: Skulle det være kristendommen og Guldalderens kultur - bl.a. repræsenteret ved H.L. Martensen - eller skulle det være ateisme, positivisme og naturalisme - repræsenteret ved Georg Brandes?

Mød op og hør dr.phil. Jon Gissels spændende foredrag om emnet d. 1. december kl. 17.15-19.00.

Jon Gissels bog Konservatisme og kulturkamp kan købes til særpris 300 kr. ved forudbestilling til jkr@dbi.edu inden 19. november 2014.

LÆS MERE


05-11-14DK

Bestil DBIs julehæfte
Igen i år har rektor Børge Haahr Andersen skrevet et anderledes og spændende julehæfte.

Julehæftets fortælling fører læseren tilbage til julens forhistorie i Det Gamle Testamente og sætter fokus på det guddommelige løfte, som knyttes til Abraham og hans slægt og senere til et folk. Dette løfte er den røde tråd gennem hele Det Gamle Testamente og frem til Det Ny Testamentes skildring af Jesu fødsel i Betlehem.

Børge Haahr Andersen har i sin gendigtning af de gammeltestamentlige tekster fra 1. Mosebog (kapitel 12-50) om Abraham, Isak, Jakob og Josef ladet Josef være fortælleren, og Asanat, hans egyptiske hustru, være tilhøreren.

Uanset om du allerede kender fortællingerne fra Det Gamle Testamente, eller om de nye for dig, så håber vi, at julehæftet vil give dig lyst til at dykke dybere ned i de bibelske tekster og få mere at vide, om hvordan Guds løfte blev virkeliggjort gennem Jesus Kristus.

Du kan læse julehæftet ved at klikke på læs mere og du kan bestille flere hæfter ved at sende en mail til dk@dbi.edu eller ringe på 33 13 55 00.

God læselyst!

LÆS MERE


20-11-14BHA

Projekt God forkyndelse
DBI er sammen 10 andre organisationer gået med i et projekt, som arbejder med forkyndelse og formidling af evangeliet.

På hjemmesiden www.godforkyndelse.dk/ kan man følge med i udvalgets arbejde. Indtil videre er der lavet en større undersøgelse om, hvad der faktisk forkyndes i det store bagland, som DBI er en del af. Der er planlagt en bogudgivelse og en konference i januar 2016.

På DBI har vi ladet os inspirere af projektet, sådan at DBIs lærerstab har gjort emnet Forkyndelse til genstand for et fælles forskningsarbejde. Hensigten er, at det skal munde ud i en række faglige artikler til gavn for en bred målgruppe.

LÆS MERE
25-09-14ELP

Hør oplæg om bibelsyn
Ved temadagen om bibelsyn d. 24. september blev de to oplæg fra Jens Bruun Kofoed og Børge Haahr Andersen optaget.

Hør eller genhør dem her.

LÆS MERE